Thứ Sáu, 28 tháng 5, 2010

Lượng giá trị hàng hóa

-Chất gthh là hao phí slđ trừu tượng của người sx hh kết tinh trong hh
-Lượng gthh là lương hao phí slđ trừu tượng của người sx hh kết tinh trong hh đo bằng thời gian lao động(thời gian lđ xh cần thiết)
-Thời gian lđ xh cần thiết là thời gian lđ của người sx hh với cường độ lđ trung bình ,trình độ khéo léo trung bình và đk bình thường của xh.
trong thực tế tg lđ xh cần thiết gần bằng tg lđ của người sxhh cung cấp đại bộ phận hanggf hóa trên thị trường
*Nhân tố ảnh hưởng
-NSLĐ
.là năng lực sx đo bằng số lượng sản phẩm trên một đơn vị thời gian(hay số lượng thời gian để làm ra một đơn vị sản phẩm)
.phụ thuộc vào trình độ,trình độ KH-KT,cách thức tổ chức sx,đk tự nhiên
.Mqh với lượng giá trị sản phẩm:tỉ lệ nghịch
-Lao động giản đơn,lao động phức tạp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét