Thứ Bảy, 22 tháng 5, 2010

Nền sản xuất hàng hóa

1.khái niệm
-Sản xuất tự cung tự cấp là kiểu tôt chức sản xuất mà sản phẩm làm ra để cho bản thân người sản xuất tiêu dùng(kinh tế tự nhiên)
-sản xuất hàng hóa là kiểu tổ chức mà sản xuất ra cho xã hội tiêu dùng qua quá trình trao đổi(kinh tế hàng hóa)
2 Điều kiện ra đời của sản xuất hàng hóa
a.phân công lao động xã hội
-khái niệm:sự phân chia lao động trong xã hội thành những nghề nghiệp khác nhau
-loài người trải qua 3 lần phân công lao động xã hội cơ bản: trồng trọt tách khỏi chăn nuôi/thủ công nghiệp tách khỏi nông nghiệp/thương nghiệp tách khỏi công nghiệp
---->là cơ sở để có trao đổi --->mới chỉ là điều kiện cần ,để sản xuất hàng hóa chắc chắn ra đời cần có điều kiện đủ
b.sự tách biệt tương đối về kinh tế giữa những người sản xuất
đây là điều kiện đủ


3.Hình thức
-có 3 hình thức:giản đơn,tư bản chủ nghĩa,XHCN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét