Thứ Sáu, 28 tháng 5, 2010

Tiền tệ

-Tiền tệ là vật ngang giá chung cho các loại hàng hóa
-Là kết quả của sự phát triển của sản xuất và trao đổi hh và các hình thái giá trị
-Bản chất của tiền:là hh đb làm vật ngang giá chung cho tất cả các hàng hóa trong trao đổi hàng hóa
-Chức năng
+Thước đo giá trị
.dùng đo lường và biểu hiện giá trị hh
.tiền không cần phải là tiền mặt mà chỉ cần quy ra một số tiền tưởng tượng
.gthh được biểu hiện bằng tiền gọi là giá cả hàng hóa
gchh phụ thuộc:giá trị hh(quyết định;tỉ lệ thuận)/giá trị của tiền/quan hệ cung cầu
.tiền cũng được đo lường qua các đơn vị tiền tệ
+Phương tiện lưu thông
.tiền dùng làm môi giới trung gian trong trao đổi hàng hóa
.tiền vận động theo công thức H-T-H
.tiền phải là tiền thật
.công thức lưu thông tiền tệ M=(P.Q)/V
+phương tiện thanh toán
.tiền dùng trả nợ,mua bán và nộp thuế
.vai trò với nền kinh tế
Tích cực:Kích thích nền kinh tế phát triển/Giảm bớt lượng tiền trong lưu thông
Tiêu cực:gây khủng hoảng kinh tế
+phương tiện cất trữ
.tiền rút khỏi lưu thông và đi vào cất trữ
.thường là tiền vàng hay ngoại tệ mạnh
+tiền tệ thế giới
.phục vụ cho giao thương di chuyển các nước
.thường là tiền vàng hay ngoại tệ mạnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét