Thứ Sáu, 28 tháng 5, 2010

Quy luật giá trị

-là quy luật kinh tế cơ bản nhất của sản xuất và trao đổi hàng hóa nghĩa là ở đâu có hoạt động sản xuất và trao đổi thì ở đó chịu sự tác động của quy luật giá trị
-nội dung:đòi hỏi mọi hoạt động sản xuất và trao đổi đều phải dựa trên cơ sở hao phí lao động xã hội cần thiết
-tác động của quy luật
+điều tiết sản xuất và lưu thông một cách tối ưu
+thực hiện bình tuyển tự nhiên phân hóa xã hội thành người nghèo người giàu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét