Thứ Sáu, 28 tháng 5, 2010

Tính hai mặt của sản xuất hàng hóa

3.Tính hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa
-Sở dĩ hàng hóa có tính hai mặt là vì bản thân lao động của người sản xuất hàng hóa cũng có tính hai mặt:lao động cụ thể và lao động trừu tượng
a.Lao động cụ thể là hình thái cụ thể của một nghề nghiệp chuyên môn nhất định.Những nghề nghiệp khác nhau thì có lao động cụ thể là khác nhau
Lao động cụ thể tạo ra giá trị sử dụng của hàng hóa
Là phạm trù vĩnh viễn do giá trị sử dụng là phạm trù vĩnh viễn
b.Lao động trừu tượng là lao động là hao phí sức lao động về thần kinh và cơ bắp nói chung của người sản xuất hàng hóa nếu không kể tới hình thái cụ thể của nó
Lao động trừu tượng tạo ra thuộc tính giá trị của hàng hóa làm cơ sở so sánh các hàng hóa trong trao đổi
Là phạm trù lịch sử

***:lao động cụ thê và lao động trừu tượng không phải là hai lạo lao động mà là hai mặt của cùng một lao động

Lao động Sản xuất hàng hóa vừa có tính chất tư nhân vừa có tính chất xã hội
-Xã hội:sxhh dựa trên điều kiện phân công lao động xã hội
-Tư nhân:sxhh dựa trên điều kiện sự tách biệt tương đối về kinh tế giữa những người sản xuất
===>đây là mâu thuẫn cơ bản của lao động sản xuất hàng hóa.là một nguyên nhân dẫn tới cuộc khủng hoảng kinh tế trong nền kinh tế sản xuất hàng hóa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét