Thứ Sáu, 28 tháng 5, 2010

Tư bản

a.tư bản là giá trị mang lại m cho nhà tư bản bằng cách bóc lột công nhân làm thuê
b.tư bản bất biến tồn tại dưới hình thức tư liệu sản xuất mà giá trị của nó được bảo toàn và chuyển sang giá trị của sản phẩm mới túc là gt không thay đổi
c.tư bản khr biến tồn tại dưới hình thúc slđ mà giá trị của nó thông qua lđ trừu tượng của công nhân làm thuê mà tăng lên tức giá trị thay đổi

TBBB chỉ là đk để có m
TBKB là nguồn gốc quy định tạo ra m

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét